T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İç Kontrol

Güncelleme Tarihi: 01/10/2019


İç Kontrol Tanımı


İç Kontrolün Amaçları

İç Kontrolün Yasal Dayanakları

İç Kontrolün Tarihçesi

Bakanlığımız Vizyon ve Misyonu

Genel Müdürlüğümüz Misyon ve Vizyonu

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hizmet Birimleri ve Görevleri Hakkında Yönerge

Birim İş Tanımı

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2019 - 2020 İç Kontrol Eylem Planı

Kamu Etik Davranış İlkeleri

Terimler Sözlüğü

İç Kontrol Sorumlusu: Sedat Özgenel
E-posta: sedat.ozgenel@saglik.gov.tr
İletişim: 0312 585 12 54