Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Eğitim ve Araştırma Hastanesi