Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Hakkımızda

GÜNCELLENME TARİHİ: 02/10/2015

Sağlık Bilişim Ağı
Sağlık sektöründe yer alan kurum ve kuruluşların kaynaklarını ve sağlıkla ilgili verileri ortak kullanabilmeleri, veri iletişimini güvenilir ve hızlı bir kanal üzerinden yapabilmeleri amacıyla ülke genelinde oluşturulacak sağlık özel ağıdır.

Bu ağ ile Bakanlık Merkez ve bağlı birimleri, İl sağlık ve Halk sağlığı müdürlükleri, hastaneler, aile sağlığı merkezleri ve diğer tüm sağlık kurum ve kuruluşları aynı ağ üzerinden birbirine bağlanacaktır.

Mevcut Durum
Mevcut yapıda Bakanlık merkez birimleri arasında kullanılan noktadan noktaya teknoloji ile dar bir ölçekte intranet uygulaması kullanılmaktadır.

Çok Noktadan Çok Noktaya Teknolojisi
Şu an kullanılan noktadan noktaya teknoloji yerine çok noktadan çok noktaya (MPLS VPN, Multi Protocol Layer Switching, Virtual Private Network) teknolojisinin kullanılması planlanmaktadır. Bu sayede, “SBASağlık Bulutu yapısı oluşturulacaktır.