Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Eğitim ve Araştırma Hastanesi


SBA Erişim ve Enerji Sürekliliği

GÜNCELLENME TARİHİ: 12/09/2018

Sağlık Bilişim Ağı Projesi yapısı gereği illerde bulunan Toplama Noktaları, (TN) Uç Noktaların (UN) internete, bakanlık merkez uygulamalarına ve KamuNet’e erişiminde önemli rol üstlenmektedir. 2018 yılı sonunda hedeflenen bulut birleştirme işlemleri gerçekleştiğinde Toplama Noktaları daha da kritik seviyeye gelecektir.Bu yüzden Toplama noktalarının erişimi ve enerji sürekliliğinin sağlanmasında il sorumlularına büyük görevler düşmektedir.İlgili resmi yazı aşağıdaki gibidir.

Sağlık Bilişim Ağı Erişim ve Enerji sürekliliği yazısı