Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Eğitim ve Araştırma Hastanesi


DHCP Rota Tanımlama Kılavuzu

GÜNCELLENME TARİHİ: 18/06/2018


19 Mart 2018 tarihinde güncellenen DHCP Rota Tanımlama Kılavuzunda IPTV Subnet'i değiştirilmiştir. Toplama noktalarındaki Firewall üzerinde yapılan Rota tanımlamalarının kontrol edilerek kılavuza göre güncellenmesi gerekmektedir. 

12.06.2018 tarihi itibarıyla IP adreslerine ek olarak 10.250.0.0/16 - 10.251.0.0/16 ilave edilmiştir.


Güncel doküman aşağıdaki gibidir:

DHCP ROTA TANIMLAMA 18.06.2018.docx